Informace o nás

Soubor Borověnka pracuje při Základní škole a Mateřské škole ve Štěpánově nad Svratkou pod vedením Bohumily Blechové. Byl založen na počátku roku 2004. V současnosti jsou jeho členy děti ve věku od 4 do 12 let - navštěvuje ho cca 25 dětí. 
 
Soubor zpracovává lidové hry, zvyky, písně a tance z Horácka, zejména pak z nejbližšího okolí Štěpánova. Děti tak rozvíjejí všestranně své schopnosti (řečový projev, prostorová orientace, zpěv, správné držení těla, rytmické cítění, projev na veřejnosti,…). Zejména s těmi menšími pracujeme hravou formou.
 
Doplňkovou činností je tancování tradičních tanců z různých částí světa (přiměřeně věku dětí), které podporuje rozvoj rytmického cítění i tanečního držení a základních tanečních kroků. ( V repertoátu máme např. tance paso doble, chacha, cucaracha,...)
 
Soubor vystupuje především na společenských akcích ve Štěpánově a v okolí, je pravidelným hostem na Pernštejně - v červenci na Slavnostech Pernštejnského panství, v září při otvírání květinové výstavy a v prosinci na Vánočním jarmarku. Každoročně vystupuje v kostele v Dolním Čepí. Vydáváme se ale i dál -  opakovaně jsme vystupovali na Dolní Rožínce, ve Velké Bíteši i v Jihlavě na krajské přehlídce národopisných souborů.

Soubor doprovázejí na harmoniku Iva Šmaterová, Lenka Novotná a Dana Loukotová.
 
 

Každoročně se nejlepší zpěváčci zúčastňují krajské soutěže Zpěváček, odkud jsme si již přivezli i ocenění za první a třetí místo (Šárka Blechová-2008 a 2010 1.místo, 2007 3.místo v kategorii do 10let) a v roce 2011 dvojnásobnou účast ve finále v hlevní kategorii do 15 let (Radka Špačková, Šárka Blechová). V roce 2012 získala 3. místo v mladší kategorii Dominika Chalupníková. V roce 2013 postoupila Šárka Blechová opět do finále v hlavní kategorii.

V roce 2013 jsme se zúčastnili Krajské přehlídky národopisných souborů v Jihlavě, kde jsem získali 

"ocenění za zajímavý výběr
námětu žákovské koledy a jejího scénického zpracování" 

a pásmo bylo doporučeno organizátorům folklórních festivalů

(ze všech souborů byly oceněny pouze 3).

 

 
 
Zkoušky souboru probíhají pravidelně v pátek (2.-9.ročník) a v pondělí (MŠ-2.ročník). 
 
Nedílnou součástí práce souboru jsou každoroční letní soustředění (tábory).Byli jsme již v Chlébském, ve Lhotě u Olešnice, v letošním roce pojedeme již posedmé na Cikháj, protože i v loňském roce se nám tam velmi líbilo. Na táboře cvičíme, tancujeme, hrajeme hry, čeká nás pouť, karneval i olympiáda. Už teď se moc těšíme.
 
Důležité je vybavení kroji a country oblečením.
Za finanční pomoc velmi děkujeme Obecnímu úřadu ve Štěpánově nad Svratkou a v Ujčově.
Za velkou pomoc při výrobě rekvizit děkujeme zejména manželům Jurkovým.
Děkujeme i všem ostatním, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají souboru.
.

 

Z historie

Během naší zatím 10-leté existence prošlo naším souborem mnoho dětí.
Spolupracovali jsme s rodiči i dalšími fandy souboru. Za spolupráci děkujeme:
za hudební doprovod paní Ivě Polesné z Ujčova a  Lence Novotné z Rožné
za pomoc při šití krojů  maminkám a babičkám, paní Polesné, Odbornému učilišti v Olešnici a štěpánovskému Svazu žen
 

Z naší historie

Tato fotogalerie je prázdná.

Naši členové

Členové souboru jsou děti ze Základní a Mateřské školy ve Štěpánově nad Svratkou ve věku 4 - 12 let. 

Samozřejmě jsme rádi, pokud s námi spolupracují i studenti, kteří již od nás odešli na střední školy.